Tuesday, September 11, 2007

I HURT MY MAMA

Sa bata pa ang akong manghod nga lalaki hilig kaayo siya nga maglabay-labay ug batong gagmay ug nadala niya sa siyudad iyang habit. Sa iyang paglabay labay ug bato adunay inahan nga nasuko ni ingun ang inahan " hoi dong wla man gani na nakasuway ug kusi akong anak unya maigo lang sa imong paglabay labay diha ug bato usab nya diba makatilaw ka". Mao to nga ako gyud gipahimangnu-an akong igsoon nga dili na magsige ug labay labay ug bato. Apan usa ka adlaw ni-ana nga gikan ko sa eskwelahan naab-tan nasad nako akong manghod nga nagsige nasad ug panglabay ug bato mao nga ako dayon siyang gitawag ug gipasulod sa balay. Gipalingkod nako sa bangko, gikasab-an ug gisagpa. Nipaka gyud iyang nawong sa dihang ako siyang gisagpa ug sa akong pagsagpa mao say pagkakita sa akong mama. Pagtan-aw nako sa akong mama nakita nako sa iyang mga mata mga nasakitan kaayo sa akong gibuhat. Nanglugmaw ang iyang mga mata. Ug ako dayon siyang gi ingnan nga nagsige ug labay akong manghod ug bato ug aduna nay ni reklamo niini. Consoling kaayo ang akong mama sa akong manghod siya ang nagpasabot kaniya nga dili na magbuhat sa ingun. Na konsensya kaayo ko sa akong gibuhat. Sukad na sukad wla pa gyuy tawo nga nakasagpa nako apan ang akong kamot gaan kaayong nidapat sa linghod pa kaayo nga aping sa akong igsoon. Naguol kaayo ko nga sa akong pagpasakit sa akong manghod labaw nakong napasakitan ang akong inahan. Nakahasol kaayo nako ang akong gibuhat, wala gyud ko nahimutang. for a number of days i felt so sad and depressed kai bisan ug nakombinser nako ang akong inahan nga angayan gyud kasaba-an ang akong manghod i still left a scar in her heart. i did hurt my younger brother but i hurt more deeply my mother. ug para nako ako ang pinakaworst nga person. i tried finding answers, justifications just to heal the wound i felt deep inside until finally i read a verse in the bible that says : Don't overlook what he does wrong. whip him while he is still a child, and make him respect your authority. If you don't he will be stubborn and disobedient and cause you nothing but sorrow. (Sirach 30:11b-12)

Somehow that verse healed me. Ug mao to ang una ug gipaningkamotan nako nga dili na gyud ma usab, ang paggamit sa akong kamot aron isagpa ug tawo.

1 comment:

batang buotan said...

I feel what you feel. Usahay tungod sa pagpangga nato sa manghod, mapasakitan nato sila. Pero mas nasakitan ang atong inahan nga naglantaw. Sama ra pod ni sa gibati ni Mama Mary. Masakitan siya nga magtan-aw nga nag-away, ug nagpasakitay ang mga tawo nga iyang anak.

Nalipay kaayo sa imong "realization" pipila lang ang maghatag ug higayon aron hinuklugan ang ilang nabuhat ug puy-an kung unsa man gani ang "lesson" nga makuha gikan sa maong kasinatian.

Bulahan ang imong mama kay naa ka nga may bug-os nga gugma alang kaniya..