Saturday, September 8, 2007

CLOTHE THE NAKED

Usa sa corporal works of mercy mao ang "CLOTHE THE NAKED" O SININA-I ANG MGA NAGHUBO

Nakat-onan ko ni sa among Christian Living nga klase pag grade four. Gani gidasig man kami sa pagmemorize sa mga corporal works of mercy. Ug gi-awhag usab kami sa pagtuman maski usa lang sa mga buhat sa kaluoy o akto sa pagpadayag ug gugma sa isig ka tawo. ug tuod man nadasig ako sa pagtuman sa usa ka akto nga mao ang "CLOTHE THE NAKED".

Kada Disyembre mag andam gyud ko ug mga ginamit nga mga senina aron akong ipanghatag sa mga silingan o mga paryente sa bukid. Adunay usa ka higayon nga naay mga bata nga nanaygon ug tungod kai wla man koi kwarta mga senina nalang akong gihatag sa duha kabata nag kulisma-ot ang ilang mga nawong kai ganahan gyud sila ug kwarta mao nga ako silang gipasabot nga wla koi kwarta. Paglabay sa usa ka oras aduna nasay mga bata nga nanaygon mao nga mga senina nasad akong gihatag ug nalipay hinoun sila. Pagka ugma ana ni agi silang tanan sa amo nga nagsul-ob sa senina nga akong gihatag ug nagpasalamat.

literal ang akong pagsabot sa maong buhat. basta kai nakahatag ko ug senina sa mga bata para nako natuman na nako ang buluhatong nga nagpadayag ug gugma sa isig ka tawo. apan akong nasuta nga mabaw lang ang akong motibo niini.

Clothe the naked lisod na ba kini tumanon karon? Dili ba daghan na man kaayo ang mga hubo nga dili gustong sini-naan. daghan na ang mga hubo nga gustong mgapabiling hubo hangtod sa hangtod. Lisod sini-naan ang ang mga tawo karon labi na ang mga babaye nga gusto nalang mo ladlad sa ilang kalawasan nga kung pwede nalang wlay senina

Nahinumdum ko ug usa ka theology ug rector nga pari sa usa ka seminaryo dire sa sugbo nakadawat siya ug suwat gikan sa iyang estudyante nga babaye "Father i imagine you naked in my eyes". Nasuko kaayo ang maong pari. ug sukad ato wala na gyud siya ni handle ug MA Theology aron makalikay siya sa mga estudyanteng babaye. Grabe kaayo ang imahinasyon sa tawo. Kung ang pari nga descente ug moral ang senina-an gihubo-an sa malaw-ay nga huna-huna, labaw na gyud tingali ang mga dili descente ug senina-an.

Dili kinahanglan nga literal ang pagsabut sa "clothe the naked". Clothing the naked may also mean, seni-nai ako sa imong pagtan-aw. Ayaw ako hubu-i sa imong mga mata. Dili man siguro nato mabadlung ang kinabag-an sa mga tawo nga nagpaturagas nalang ug sunod sa unsay uso apan makat-onan nato ang pagtan-aw sa usag usa kanato nga templo sa espiritu santo. Thus, we clothe the naked by seeing each person we met as temple of the Holy Spirit maski unsa ug kisa pa siya, ma burikat man, ma GRO, Pari, estudyante,tindera o mag-uuma. We clothe decently our brothers and sisters in our holy eyes.

" Being modest is something that is being slowly lost in our society. Being modest does not mean 'Be a Prude' or 'Be a Doormat'. It means 'Respect yourself and the others around you'."Sharing what i have learned

Corporal Works of Mercy
* Feed the hungry
* Give drink to the thirsty
* Shelter the homeless
* Clothe the naked
* Care for the sick
* Visit the imprisoned
* Bury the dead
Spiritual Works of Mercy

The seven practices of Catholic charity toward our neighbor’s soul:
# To admonish the sinner (correct those who need correction)
# To instruct the ignorant (teach the ignorant)
# To counsel the doubtful (give advice to those who need it)
# To comfort the sorrowful (give comfort to those who suffer)
# To bear wrongs patiently (be patient with others)
# To forgive all injuries (to forgive others who hurt you.)
# To pray for the living and the dead (to pray for everyone who needs our prayers)

These are based on the teaching of Christ and on Church practice since apostolic times.

The spiritual works of mercy are oriented toward the soul. The corporal works of mercy are oriented toward the body.

No comments: