Tuesday, August 14, 2007

MGA TIGMU ( PALIHUG KOG TUBAG)

Aduna akoy mga tigmo apan wala ko kahibalo sa mga tubag sa uba busa gi awhag ko ang makabasa nga mopadala sa tubag ang makatubag sa tanan adunay ganti nga madawat heheheheh


  1. Misulod walay gi agian, Ug migula walay gilutsan
  2. Nahuman na ang atop , bong boong ug sawog apan kahigda gihapon ang haligi
  3. Usa ka pati gibahin sa 60 sa parte, usa ka parte gibahin sa 60 ka potahi
  4. Maoy sinugdanan sa tanang katapusan, naa sa bukog, wala sa tawo apan naa sa kasing-kasing
  5. Butang walay hinungdan giilog-ilogan sa kadaghanan, halus patumbon sa yuta kay dungog ang gipangita
  6. Nanaug sa dakung kawili apan nanumpa nga dili na mobalik
  7. Kun molingko unom tiil kung mobarog, upat
  8. Misinggit kai sakit mikatawa kai husto na
  9. Kon kuhaan modaku kung dungagan ma dyutay

1 comment:

batang buotan said...

#4 Maoy sinugdanan sa tanang katapusan, naa sa bukog, wala sa tawo apan naa sa kasing-kasing
Ans: letter "K"

waaahhh.. wa na ko kabalo sa uban.. at least naa ko 1 point.. heheh