Wednesday, September 19, 2007

I DON'T LIKE JESUS

Daghan na kaayo ang mga ginikanan nga na alarma tungod kai ang mga kabataan karon grabe na ka linga sa mga computer games ug uban pa. Samthang ang ang mga gagmayng bata ganahan kaayo ug superheroes ug mga kingkoy. Si Bro. Bo, usa ka Catholic preacher na alarma sad siya sa kahilig sa mga bata niining mga butanga tungod kai usa ang iyang anak sa mahilig niini. Usa ka higayon samthang siya seryoso kaayo nga nag himo sa iyang talk para sa kerygma feast ni duol iyang anak. " Daddy, lets play". Di unta ganahan si Bro. Bo nga masamok sa iyang gibuhat pero dili siya kabalibad sa hangyo sa iyang anak. " Ok son, lets play, what are we going to play?". Daddy lets play with this batman. Samthang nakigdula si Bro. Bo sa iyang anak sa sulod sa iyang kasing kasing gusto siya nga makahibalo if his son likes God labaw pa ni Batman nga iyang idolo. Ug gipangutana ni Bro. Bo ang iyang anak " Son do you like Batman?" ug nitubag ang iyang anak "Yes Daddy! i like Batman". Ug nangutana nasad si Bro. Bo "Son do you like Jesus?" nitubag ang iyang anak: "I don't like Jesus, (ug nakurat kaayo si Bro. Bo), ..............................because I LOVE JESUS daddy".

Unsahay ubos lang kaayo ang atong pag-tanaw ug pagsalig sa mga gagmayng bata. Dili bug-os ang atong pagsalig sa ilang katakos sa paghigugma sa Diyos. Siguro tungod kai para nato linghod pa ang ilang salabutan. Pero nakita nako nga mas gipuy-an pa sa mga bata ang paghigugma sa Diyos kaysa natong mga hamtong. Nahinumdum ko sa dihang nagtudlo pami sa akong bf (best friend) ug catechisis sa Grade Two nga mga bata, gipasuwat namo sila sa papel sa ilang mga sala. Pagbasa nako na uwaw kai ko sa akong kaugalingon kai ang mga gituhu-an nga sala sa mga inocenteng bata dili man intawn matawag ug kasaypanan. Para nako mas nipakita pa sila ug paningkamot nga padayong limpyo ilang konsensya ug relasyon sa isig-katawo ug sa Ginoo. Mao ni ang pipila sa ilang gisuwat:

1. Naka bu-ak ko ug plato ug baso.
2. Naghubo ko sa akong t-shirt
3. Natumban nako ang tiil sa akong klasmeyt

Abir ako kuno itandi sa sala sa mga hamtong:
1. Nakabu-ak ako ug pamilya o relasyon
2. Gidayan dayan ko sa katawhan ang halos walay tabon kng lawas
3. Giyatakan nako ang katungod sa uban
Indeed our greatest natural resource is the minds of our children.

"If we are to reach real peace in this world and if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with children; and if they will grow up in their natural innocence, we won't have to struggle; we won't have to pass fruitless idle resolutions, but we shall go from love to love and peace to peace, until at last all the corners of the world are covered with that peace and love for which consciously or unconsciously the whole world is hungering. "-Ghandi-

1 comment:

batang buotan said...

kahilakon man ko ani.. hehehe. salamat sa pagpukaw sa kasingkasing nga gitapulan na.