Monday, August 6, 2007

SIMALA SIBONGA


Kagahapon ni du-aw mi sa mahal na birhen sa Simala Sibonga, sa mga wala pa ka adto dasigon ko kamo nga mo bisita sa maong lugar. Sagrado kaayo ang maong dapit. Kinahanglan nga bug-os ang imong kasing-kasing nga mo adto. Daghan kaayo ko ug mga pag-ampo nga natubag pinaagi sa panabang sa Mahal na Birhen Maria. Tanang nga mga tuyo nako iya gyud nga gitubag. Nagkalain lain lang nga mga tao ang ni adto didto, adunay taga siyudad, taga liloan, san remegio, cordova, basta grabe jud kadaghan ang mga tao nga ni du-aw kagahapon.

Ang mga marian monks nagpuyo diha dapita nga grabe ka yano ang ilang kahimtang. Pinobre kaayo ang ila pagpuyo. Ila gyud gisalikway ang tanang kalibutanon na kaanindot. Ang ilang mga sinina ginama lang sa sako sa harina. Unya nagsugod sila pagpuyo sa usa ka payag lamang, Nananum sila ug maiz, mga kahoy, buwak ug utanon. Sa una ang mga nagpuyo sa maong lugar mao pa ang maghatagan nila ug mga pagkaon apan karon lang ang mga tao na nga nakadawat sa panabang sa Mahal na Birhen ang maghatagan nila ug pagkaon. Pagkakaron nindot na kaayo ang maong lugar, mura na ug palasyo ang kanhi payag nga pinuy-anan sa Mahal na Birhen. Daghan na kaayong mga buwak, mga kahoy na tanum, ug aduna nay tubig sa maong dapit. Dali o paspas kaayo ang pag asenso sa maong dapit. Sa ni aging tuig 2006 padayon pa ang pagpanindot sa maon lugar ug karon padayon ang iyang pag uswag.

Mabuhi ang mga Marian Monks! Sila ang instrumento aron adunay daghang mga tao mahiduol ug makabig sa gugma sa Diyos pinaagi sa gugma ug panabang sa Mahal na Birhen Maria.

mga milagro nga akong nadawat
- i pass the teachers board exam
- my younger brother has changed from being very lazy with his studies
- my sister also pass the teachers board exam as in same jud mi ug rating
- my parents petitions are also answered

pahimanglo lang:

palihog likaye ang pag sul-ob ug shorts, sleeveless o mga sapot nga malaw-ay sa imong pag du-aw sa mahal na birhen. ikaw gi awhag na mo adto nga tim-os, ug puno sa pagsalig ug gugma ang kasing kasing. mahimo nga ikaw magdala ug pamisa, pagkaon para sa mga monghe, sulata da-an ang imong mga petitions.

dapat ba gyud nga adto sa SIMALA ? pwede ra man bisan asa?

pwede kaayo ta mag-ampo bisan asa, dili gani kini angay ipangutana. mao lang kini ang punto nako kung ngano nag awhag ako kaninyo nga mo du-aw:

una sa tanan ang pag-adto sa layong dapit usa ka pagsakripisyo
ikaduha ikaw mi du-aw sa imong inahan....... kung halayo kita sa atong ginikanan dili ba maghandum kita kanila..... ug ikalipay nato ang makita sila
ikatulo ang pag-ampo nga inubanan ug sakripisyo, pagsalig ug gugma makadani sa atong Ginoo sa pagdali ug tabang kanato. tungod kai dili sya buot nga kita pakyason sa atong mga tinguha nga arong makaayo kanato.

Kamo giyahan sa inyong pag-adto :

sakay sa south bus terminal ug CERES bus.............. naug sa Simala Sibonga------------eskina Julies bakeshop --------------- sakay ug trycicle or motorcycle padulong sa marian monks monastery
Php ---- 250.00 - 300.00
fare from cebu to sibonga (back and forth) - 120.00
motorcycle going to the shrine (back and forth)- 60.00
snacks .....................................................................60.00

aduna kai pangutana just email me sa (louieallanic@yahoo.com)

daghang salamat

3 comments:

Tingog said...

interesting! ganahan lagi ko muadto anang dapita.. thanks for posting this.

Anonymous said...

Karon nga gibutyag na giunsa pagmaneho sa mga monghe ang mga milagro-milagro didto, segurado ko nga dili milagro ang nahitabo nimo:

pagpasar sa board exam: pure coincidence, milagro kon wala mo magtuon.

your brother getting serious sa iyang studies: coincidence gihapon, duha ra may paingnan sa tawo: ang pagbag-o o dili pagbag-o.

petition sa imong parents granted: pareha ra na sa hantak. hari o patay. Kung hari, daug - ingnon nga milagro; patay - pilde, ingnon nga pagbuot sa Ginoo.

Ang milagro mao ang panghitabo nga wala nay laing explanation, except divine intervention.

Anonymous said...

unsay labot sa Mahal na Berhen sa mga sala sa mga yawan-ong buhaat sa mga monghe. the devil is very cunning my faith on God and my respect for Mary will never be affected because of human being's impure acts.

i stay in union with Christ and i stay loving Him and His mother