Saturday, August 18, 2007

SA PAG-ABOT SA ULAN


Gikalipay ko ang imong pag-abot
Nadungog ko ang imong kasikas
Gi sud-ong ko ang imong kangaya
Daw naghatag kag himaya
Sa kawanangang masulobon

Gihupay mong akong kagulanan
Mibakho ka uban kanako
Daw imo akong gi hapohap
Sa saloma sa imong tulong
Malunsay ug mananoy

Inanay kang mibiya
Samthang kanako mi kaway-kaway
Ug daw nagasaad kang mobalik
Salamat sa imong pag-duaw, Oh ulan!
Gilauman ko ang imong pagbalik

No comments: