Saturday, August 18, 2007

GUGMA o BIGA


Gugma o Biga?

Mao kini ang pangutana sa akong makalolooy nga ig-agaw sa dihang mibiya kaniya ang iyang hinigugma. Ang akong ig-agaw nga lalaki nag puyo puyo uban sa iyang hinigugma
Ug sa kalit lang gikuha sa iyang inahan ang hinigugmang babaye. Gipalayo kini kaniya. Apan nagbilin ug suwat ang iyang hinigugma nga nagsugilon nga bisag unsay mahitabo
siya lang higugmaon niini.

Daw nawad-an sa umoy ang akong ig-agaw sa pagkabasa niya sa maong sulat. Sangko sa langit ang iyang kaguol, daw nawad-ad siya sa paglaum. Nagsige siya ug hilak, hapit gani siya maghikog, wla siyay kaon kaon, permi lang siyang ga inom. Naguba gyud ang iyang normal nga kinabuhi. dili siya matulog ug magmumuk nalang sa daplin.

Gipangutana ko niya usa kahigayon ni ana? "unsa man ni akong gibati gaw, biga ba ni o gugma?" Sa asoy pa niya daghan na daw siya ug mga babaye nga gipasakitan, o nibiya kaniya apan wala siya nibati ug tumang kaguol susama sa iyang gibati ni adtong higayona. Matod pa niya nakahibalo siya sa batasan sa maong hinigugma, tapulan, walay nahibal-an sa mga buluhaton sa balay ug latagaw unsahay. apan ang tanan iya kining gidawat.

Naglisod ko tinuora pagtubag sa maong pangutana. Unsa man d-i ang biga? ako lang kining ipasabot base sa kasinatian sa akong ig-agaw. Ang akong ig-agaw nagpuyo puyo na uban sa iyang hinigugma, na sa ato pa gi isip na niya nga asawa o kapikas sa kinabuhi ang babaye. Ang lawasnon nga paningahanglan nga posibleng kada adlaw, kada oras, o kada minuto gipangita sa usa ka tawo mao ang mohari sa galamhan. Mao kana ang biga..... sa pag-abot sa ilang pinuy-anan nawala o kalit nga nahanaw sa kinabuhi sa akong ig-agaw ang kanhi iya perming gilauman na mahitabo matag pauli niya sa balay. (Aduna akoy kapasikaran sa maong punto apan maglisod ako pagsuwat dinhi tungod kai adunay mga pribadong mga butang nga angay itago sa kinabuhi sa akong ig-agaw ug sa iyang hinigugma.

Gugma ba kong ikaw mo sabot sa usa ka tawo nga matud pa walay tumong ang kinabuhi? Ang hinigugma sa akong ig-agaw aduna usay laing hinigugma, mo abi abi kini ug mga manguyabay kaniya.Ug sa laing bahin ang akong ig-agaw aduna usab mga babaye sa iya kinabuhi gawas sa iya kapuyo. Ingun ana kagubot ang kinabuhi sa akong ig-agaw.
Sa akong pagsabot wala nilang duha ang nakasabot ug unsa gyud ang gugma. Ug posible nga ang biga lang ang nipasuwabi sa ilang kinabuhi.

Ang tinud-anay nga gugma mo patigbabaw sa katarung. Maningkamot kini nga puy-an ang unsay sakto.Wala ako mo ingun nga dili kini malukapa,ang gugma sa tawo posibleng matimpawak sa kaalaut o mabuling bulingan apan maantigo kining mo bangon aron puy-an ang kaligdong ug kaputli. Maningkamot kini nga dili malumpag ang usa ka relasyon. Kai motoo ba d-i ikaw kung ang amahan mo ingun sa iyang pamilya "suportado ko kamong tanan ug pasagdi lang kong mamabaye ko" " ikaw lang gyud akong higugmaon apan pasagdi lang ko nga magbinuang sa uban na babaye/lalaki"? Ayoha pagsabot ang pulong gugma, ayaw kini buling bulingi. kai ang biga adunay katapusan apan ang gugma wlay katapusan,lupigon niini ang kahiwi-an. Sa kaso sa akong ig-agaw sa dihang nibalik kaniya ang nibiya niyang hinigugma ang iya kunong pagbati ngadto sa babaye gugma ug biga. Dili kaha obssesive love?

Sa relasyon sa managuyab unta mo hari ang tinud-anay nga gugma. Kai kung buling bulingan kini inanay kini nga mawala. Nganong mawala man? Tungod kai ang biga physical nga maningahanglan apan ang gugma espirituhanon nga paningahanglan. ( ako kanang ipasabot sa sunod)

Para magiyahan mo si John Lee ni propose ug 6 styles of love ( asa man mo dapit)
Three primary styles:
1. Eros – Loving an ideal person
2. Ludos – Love as a game
3. Storge – Love as friendship

Three secondary styles:
1. Mania (Eros + Ludos) – Obsessive love
2. Pragma (Ludos + Storge) – Realistic and practical love
3. Agape (Eros + Storge) – Selfless love

2 comments:

batang buotan said...

Three primary styles:
1. Eros – Loving an ideal person
2. Ludos – Love as a game
3. Storge – Love as friendship

Three secondary styles:
1. Mania (Eros + Ludos) – Obsessive love
2. Pragma (Ludos + Storge) – Realistic and practical love
3. Agape (Eros + Storge) – Selfless love

di ba maka-feel man ta anin tanan nga klase sa love?

Anonymous said...

its not maka feel, its never like that its a style. your style of loving you are correct pwede ta naa ani tanan nga style pero in real life naa jud ang mo dominate. naa jud superior love style sa imo life naa sad inferior