Friday, August 10, 2007

PROMISES ARE MADE TO BE BROKEN? TINOUD O DILI

Nahinumdum ko sa una nga gusto kai ko nga makakita kung unsay dagway sa dakbayan. Didto man gud ko nagdako sa bukid nga layo sa mga silingan. Ang akong amahan nagtrabaho sa siyudad samtang ang akong inahan nagtrabaho sa probinsya. Kaming mga anak uban mi sa akong mama ug lola didto sa bukid. Kada bakasyon mag-adtu-an akong mama sa siyudad. Usa ka higayon gidala niya akong magulang didto. Pag-uli nila malipayon kaayo ang akong igsoon. Daghan kaayo siya gipanulti nga pulos jud nindot. Mao nga ganahan sad ko nga maka saksi sa kinabuhi sa dakbayan. Gisaaran ko sa akong inahan nga dad-on ko niya sa sunod niya nga adto. Mao nga ako jud nga gitiman-an. Magsige jud ko ug ihap kung pila nalang ka adlaw. Magsige sad ko ug pangutana sa akong mama kung iya pa ko pakuyogon ug iya jud gibalik balik nga pakuyogon ko niya. Mao to nga sa adlaw nga mo biyahe nasad akong mama paingon sa siyudad sa sugbo nagdali dali sad ko ug ilis kai grabe jud ang akong paghinamhinam nga makakita kung unsay dagway sa siyudad. Apan ang huna huna sa akong mama na usab bitaw na. Gi ingnan ko niya nga dili ko kakuyog niya. Dili nako kahinumdum kung unsay hinungdan nga dili ko niya pakuyogon. Grabe jud akong paghilak, kai gipakyas jud sa akong mama ang iya saad. Naglagot jud ko sa akong mama. Ako jud siya nga gisultihan na bakakon kaayo siya. Ug nilarga jud siya nga siya ra usa samthang ang akong apuhan baw sad intawn ug am am nako aron mohilom nalang. Tinoud ba nga ang mga saad - pagapakyason lang?

Mao kini akong nakat-unan. Tinoud nga adunay saad nga dili matuyo nga napakyas. Adunay hinouy saad nga gituyo jud ug pakyas. Sa akong bahin mao kini ang akong na realize. Samthang adunay mga tao nga mopakyas sa ilang mga saad dire kanato adunay usay mga tao nga mao ang mo tuman niini dire kanato. Sila ang mo salo o tigsalo tigpatuman sa saad sa uban.

Sa akong bahin pag ka ugma ni ana ni abot akong amahan sa bukid. Gipahibalo siya sa akong inahan nga ako naghilak tungod kai wala ko gipakuyog sa siyudad. Mao nga sayo sa buntag ni ana naabot ang akong papa. Iya kong gi ingnan nga mag ilis kai dalhon ko niya sa siyudad. Siguro dili na kaayo ko excited apan na tandog kaayo ko sa gibuhat sa akong amahan. Wala man ako nagbaton ug kayugot sa akong inhan nga wla ko niya gidala sa dakbayan sumala sa iya saad.

Mao kini akong nakit-an nga unsahay adunay mga espesyal nga mga tao sa atong kinabuhi nga mo saad kanato. Mapakyas man nila ilang mga saad apan dili lang nimo mahibalo-an nga adunay ra tigpatuman niini.

Sama kini sa mga kaagi sa uban ilabi na sa ilang gugmang napakyas. Unsahay aduna tay mga hinigugma nga abi nimo siya na gyud. Mitoo ka sa ila mga pasalig o mga saad apan sa talinghahaw lamang ila kini nga gikalimtan. Naghatag kini kanato ug kagul-anan apan sa kauwahi-an kini mahulipan lang ug maalim tungod kai adunay tao nga gitawag aron pagtuman niini.


Mao nga ang mga saad dili man gyud tinoura mapakyas. ........................... sa ako lang ni ha..........
busa karon palang ayaw kaguol kung ikaw gipakyas sa minahal nimo sa kinabuhi tungod kai sa daklit lamang adunay mo tuman niiini. daghang salamat.

No comments: