Wednesday, August 15, 2007

BALITAW

ni Antonio A. Bohol

Tonyo: Maayong gabii hatagan,
Kalipay kong atong himamat
Ning inyong pagpamati daghang salamat;
Lakip ang dagki ug kabataan
Ang inyo karon gianhi,
Ang pag-tambong sa lingaw-lingaw
Ang inyong kabuot ug maayong gawi
Ma-oy mag-aghat sa pagpaminaw
Tapus na ang akong pagtahud
Dinhi sa kadaghanan,
Mangutana ako kanimo sa tinoud
Balibad ba gihapon akong sangkuan?

Pasing - Ayaw lamang Dong paghinanali
Nianang imo nga mga pulong;
Kay una ako sa tubig mosawom,
Tugkaron kong iyang giladmon
Kay kaming mga babaye
Kon mao nay paninguhaon
Una mosugot sa mga lalaki
Kinahanglan una paniiron.

Tonyo: Niining paghilak ko sa gugma,
Nga kanunay imong mabati;
Nagbaho ako sa tanang takna
Tungod kanimo akong pinili

Pasing: Ang gugma mo dakung talamayon
Kai maanindot ang iyang takuban;
Apan diay mao man ang kauban
Sa kasakit ug kamatayon
Kay human kami limbongi
Kamatayon maoy among pangayoon
Pasagdan ug dili na lingion
Niadtong nagsaad ug kaminyoon

Tonyo: Kamatayon inyong sangpiton
Kon kamo pagalimbongan
Sa pag-amping kamo pagsapnayon
Hangtod sa among kamatayon
Ang katam-is sa akong pag-bati
Dili mapala bisan kanus-a
Kai lamdaman ka ning kinabuhi
Mounong ug kanimo moamoma

Pasing: Ako dili gayud motuo
Nianang imong mga pulong
Kai kamo ra bang mga lalake
Kargado sa mga malimbongon

Tonyo: Bisan halayo ikaw kanako
Ako lamang ikaw pagalantawon
Kanunay kong pagayamyamon
Ug ang ako unyang kagul-anan
Ako laman ilingaw-lingaw
Bisan maguba kining dughan

Pasing: Mao gayud kamong maninguha
Inyo intawn kaming pasaligon
Hayloon sa mga matam-is nga panumpa
Aron lamang kami pildihon
Kai mao kanang inyong paagi
Aron kami inyong makuha
Danihon sa maayong pulong
Aron mgadisgrasaya sa panumpa

Tonyo: 111

No comments: