Sunday, February 24, 2008

Bayan Ko

Bayan Ko
Original Tagalog lyrics by Jose Corazon de Jesus
Melody by Constancio de Guzman.


Ang bayan kong Pilipinas
Lupain ng ginto't bulaklak
Pag-ibig ang sa kanyang palad
Nag-alay ng ganda't dilag.
At sa kanyang yumi at ganda
Dayuhan ay nahalina
Bayan ko, binihag ka
Nasadlak sa dusa.

Ibon mang may layang lumipad
Kulungin mo at umiiyak
Bayan pa kayang sakdal dilag
Ang di magnasang makaalpas!
Pilipinas kong minumutya
Pugad ng luha ko't dalita
Aking adhika,
Makita kang sakdal laya! (repeat)


Kani nga kanta ako ning ipahinungod sa akong pinalanggang nasud ug sa mga nasudnong Pilipinhon nga nagpadayong nakigbisog sa katarung, kauswagan ug kalinaw ning nasura. Mabuhi ka Pilipino!

No comments: