Wednesday, December 5, 2007

BLOCK OUT

Block out o brown out?. Mao ni ang mga termino nga atong madunggan kon mapagngan ta sa elektricidad o kon wlay koneksyon sa koryente. Karong panahona kasagaran sa buluhaton nagdepende sa koryente. Gamay nalang kaayo ang mogamit ug typewriter o maggamit ug papel ug bolpen kon maghimo ug reports halos tanan maggamit gyud ug computer. Sa balay usab halos tanang mga gamit de koryente jud, suga, plantsa, stove, rice cooker, electric pot, vacuum cleaner, coffee maker, electric fan, ug uban pa. Dyutay nalang sa mga tawo karon ang ma antigo mo puyo sa simple nga kinabuhi nga mag lampara lang, mag plantsa de uling lang, magpaypay lang, mag kahoy kahoy lang para luto. Na sa ato pa parte na sa ilang kinabuhi ang elektricidad ug kon mawala kini murag palyado ang mga buluhaton sa balay ug sa opisina, ug daghan ang dili mahimutang, daghan ang maguba ang adlaw. May nalang gani kai dili man hinggpit ang kamatayon sa elektrisidad mo balik ra man kini ko ma solbad na ang problema nga maoy hinungdan sa pag pawng sa dagan sa koryente. Daku kaayo ang serbisyo nga gikinahanglan sa koryente ngadto sa tawo. Ingun ana siya ka mahinungdanon mao nga gihangop gyud ang iyang kaayohan nga napaabot sa mga konsumedor.

May gani off and on lang ang koryente. Mamatay apan mabuhi pagbalik. Pero ang kinabuhi sa tawo nga mas importante pa as koryente basta mapawng na gani kini hinggpit na ang iyang kamatayon. Literal ang akong buot pasabot sa kamatayon. Mao nga ang tao samthang buhi pa gitamud ang iyang maayong pagserbisyo sa uban. Gitamud ang kaayohan nga iyang ipa-ambit o gipuy-an tungod kai kon siya mamatay na wla na siyay pulos tungod kai dili na siya mabuhi aron pag usab sa iyang mga kahi-wian nga nahimo ni adtong buhi pa siya. Hinggpit na ang iyang pagkapalong ug mao na ang block out sa kinabuhi.

" Young people enjoy your youth. Be happy while you are still young. Do what you want to do, and follow your heart's decire. But remember that God is going to judge you for whatever you do. Don't let anything worry you or cause you pain. We are going to our final resting place, and then there will be mourning in the streets. Our bodies will return to the dust of the earth, and the breath of life will go back to God, who gave it to us." (Eccelsiastes 11:9-10, 12:5b & 7)

1 comment:

kemi said...

standard english na na siya. either sa duha acceptable. pero if ang kadaghanan kay dili ganahan sa usa, ang katong term na ganahan sa tao ang gamiton.