Monday, August 20, 2007

WILL I JOIN THE CONVENT?


Nakatagbo nako ang nga usa ka madre 4 years ago, ingun siya "unsa naman kanus-a man ka mosulod pagkamadre? i just hug her and smile. Wala jud ko kahigayon ug tubag niya sa unsay akong gustong isulti pero sa sulod sa akong kasing kasing gusto ta ko mo ingun niya nga "sister dili man ko ganahan mag madre"

Adunay usay madre sa among eskwelahan medyo malditahon, daghan na kaayo siya ug tawo nga nakasab-an usa nako. Medyo nahi-ubos ni sya nako kai iya kong gi imbitar sa search in seminar nila apan wala ko nakahigayon ug tambong.Sukwahi iya kina-iya sa gitoohan sa tanan.
Pagtoo man nako o sa kasagaran nga santoson kaayo ang mga madre , buotan ug taas kaayo ug pasensya. Dili sad nako sila ma husgahan kai parehas nako tawo lamang sila ug may mga kahuyang usab.

Ug kani ang pinaka klaro. Adunay usa ka madre lagot ug mug-ot kaayo siya kai sa cge nila ug pang recruit wla gyuy mga batan-on nga nisulod sa bokasyon pagka madre. Nag yaw yaw jud siya, "ngano wla may mo sulod pagka madre?" "ngano ang mga batan-on dili man madasig aron mosulod sa among congregation?"

Hai naku sister! sa pagtan-aw palang sa mga bata sa imong mug-ot nga dagway ,dili na ikahibulong ngano wala kai vocations.

Sa akong bahin wala koi plano magmadre tungod kai nakapili nako ug lain na bokasyon. Ug mas nakita nako ang akong kaugalingon sa maong bokasyon.

Unta makita sa uban ang Ginoo sa atong mga dagway. Makanunayon unta ang atong kadasig diha sa pagsilbi nato sa Diyos. Amen

Two Nuns (JOKE)
There are two nuns. One of them is known as Sister Mathematical (SM) and the other one is known as Sister Logical (SL). It is getting dark and they are still far away from the convent.

SM: Have you noticed that a man has been following us for the past thirty-eight and a half minutes? I wonder what he wants.

SL: It's logical. He wants to rape us.

SM: Oh, no! At this rate he will reach us in 15 minutes at the most. What can we do?

SL: The only logical thing to do of course is to walk faster.

SM: It's not working

SL: Of course it's not working. The man did the only logical thing. He started to walk faster too.

SM: So, what shall we do? At this rate he will reach us in one minute.

SL: The only logical thing we can do is split. You go that way and I'll go this way. He cannot follow us both. So the man decided to follow Sister Logical. Sister Mathematical arrives at the convent and is worried what has happened to Sister Logical. Then Sister Logical arrives.

SM: Sister Logical! Thank God you are here! Tell me what happened!

SL: The only logical thing happened. The man couldn't follow us both, so he followed me.

SM: Yes, yes! But what happened then?

SL: The only logical thing happened. I started to run as fast as I could and he started to run as fast as he could.

SM: And?

SL: The only logical thing happened. He reached me.

SM: What did you do?

SL: The only logical thing to do. I lifted my dress up.

SM: Oh, Sister! What did the man do?

SL: The only logical thing to do. He pulled down his pants.

SM: Oh, no! What happened then?

SL: Isn't it logical, Sister? A nun with her dress up can run faster than a man with his pants down........

3 comments:

batang buotan said...

its logical.. hehe..

btw, mosulod ba ka pagka-madre?

weng said...

had it answered already

batang buotan said...

well said.. thanks.. heheeh